A Magyar pergő fajtaleírása
Magyar pergő, tenyésztő: Kiss Imre


1. SZÁRMAZÁSI HELY

Magyarországon, 2005-től a Birminghami pergő röptípusából kiválogatott és továbbtenyésztett galambok.

2. JELLEMZŐK

Közepes testnagyságú. Testhossza a begy elejétől a kormánytollak végéig 24-26cm, magassága 21-23cm. Tetszetős küllemű, intelligens, jól szálló és pergő, jó költő és nevelő.

3. FEJ

Oldalnézetből félgömb, felülről nézve hátrafelé szélesedő, tojás alakú. Szemből nézve a homlok és az arc rész telt, de csak annyira, hogy a szemek, elölről és fentről is jól láthatóak, legyenek. A homloknak a csőrrel enyhe töréssel kell találkozni. A nemi jelleget jól mutassa.

4. SZEM, SZEMGYŰRŰ

A fej közepétől kissé előbbre elhelyezkedő enyhén vérerezett gyöngyszemek. Elfogadott a kukorica szem, cél a gyöngyszem! Pupilla kör alakú kicsi. Szemgyűrű egysoros pergamen színű.

5. CSŐR

16-18mm hosszú. Erős alapú, enyhén lefelé irányuló vége kissé lehajló, a tojóké finomabb. Színe világos szaruszínű, az orrdudorok fehéren porozottak, síma felületűek.

6. NYAK

Közepes hosszúságú függőleges tartású, fej felé minden irányból elvékonyodó. A toroktáj kikerekített.

7. MELL

Kissé emelt, jól izmolt, telt, előredomborodó.

8. HÁT

Vállak között széles a farok felé elkeskenyedő. A szárnyak, a hát, a derék és a farok felső vonala egyenes, a szárnyak alsó vízszintes élével kb.25°-os szöget zár be.

9. SZÁRNYAK

Pajzsban szélesek, a test oldalához feszesen simulnak. A hátat, derekat jól takarják. A kormánytollakon nyugodjanak, végeik egymást közelítsék, de nem kereszteződhetnek! A kormánytollak végeit el ne érjék.

10. FAROK

Közepes hosszúságú, a talajt nem érinti. Kormánytollak erősek, számúk: 12.

11. LÁBAK

Közepes hosszúságúak, párhuzamos vagy enyhén tág állásúak. A combokat a tollazat szinte egészen takarja. Lehetnek sima, illetve tollas lábúak (bocskoros). A tollak a csüdöket és az ujjakat takarják. A szélső ujjakon 2-3 cm hosszú enyhén hátrahajló tollakkal. A simalábúak csüdje és az újjak élénkvörösek. A karmok világos szaruszínűek.

12. TOLLAZAT

Dús, zárt a testet jól fedi.

13. SZÍNVÁLTOZATOK

Fehér, sárga, vörös, kék fekete szalagos, fekete.

14. RAJZ

Elfogadott egyszínűben és tarkában. A tarkák lehetnek szabálytalan és szabályos rajzosak, melyek az alábbiak:
Csaposak: melyek színes galambok 7-10 fehér elsőrendű evezővel és fehér kormánytollakkal;
Babosak.

15. ENYHE HIBÁK

Nem érintkező szárnyvégek. Szemgyűrű árnyalati elszíneződése. Tollas lábúak ritka tollazata. Enyhe rajzeltérés, 1-1 csaptoll.

16. SÚLYOS HIBÁK

A mérettől eltérő testrészek. Az előírttól eltérő testrészek. Az előírttól eltérő, túl emelt, illetve alacsony testtartás. Keskeny, izomszegény mell. Nyitott, púpos hát, csüngő szárnyak. Bükköny, felemás, törött szem. Iker, illetve hasadt gerincű tollak. Villás farok. Tollas lábak túlfejlett lábtollazata, sarkantyú. Kettőnél több eltérés a csaptollak számában.

17. ÉRTÉKELÉS

Alak, fej, csőr, szem, szín.

18. GYŰRŰMÉRET

- sima lábúaknál 7 mm (IV-es)
- tollas lábúaknál 8 mm (III-as)

Birminghami pergő Debreceni pergő Magyar pergő Röpversenyszabályzat
© 2007 RCH - Site design by broller